Novinka společnosti Nipro

Společnost NIPRO Pharmapackaging International prezentuje novou průkopnickou technologii pro výrobu farmaceutických obalů  - skleněných lékovek s názvem "VIALEX".

Skleněné lékovky vyráběné technologií "VIALEX" mají vynikající povrchovou odolnost, což výrazně snižuje případný posun pH a vyluhovatelnost látek z vnitřního povrchu lékovky. Neutralita / povrchová odolnost je výrazně vyšší než u běžných lékovek i lékovek, u kterých byl vnitřní povrch upraven. Výchozím polotovarem jsou skleněné trubice stejného složení jako pro běžné lékovky. Jejich vnitřní povrch není upravován žádnou vrstvou, takže u farmaceutických výrobců odpadá potřeba opětovné validace obalů. Stoprocentní kontrola lékovek na výrobní lince je automatická.

Tato technologie byla vyvinuta pod tlakem farmaceutických výrobců, kteří pro novou generaci léků potřebují neutrální obal – nesmí způsobovat posun pH a musí zajistit co nejnižší vyluhovatelnost prvků alkalické nebo kyselé povahy z povrchu skla.