S firmou Bonus HK jsem velmi spokojen, jejich produkty jsou velmi kvalitní a za příznivou cenu. Zároveň oceňuji jejich péči o zákazníka. Vždy, když jsem cokoli potřeboval, věnovali se mému problému a bez zbytečných průtahů vše vyřešili. Můžu je tedy vřele doporučit po všech stránkách.
Ing. Marek Olšanský, vedoucí týmu nákupu spol. Bioveta, a.s.
Chci poděkovat za perfektně zpracovanou objednávku, kterou jsem odeslala ve středu. Od té doby uplynulo cca 73 hodin a já už mám obaly naplněné a připravené k dalšímu prodeji. Za tři roky, co se amatérsky pokouším vyrábět domácí přípravky péče o pleť jsem ještě neviděla tak perfektně zabalené zboží. První zkušenost s vaším obchodem a rovnou to mělo wow efekt. 

Těším se na další balík.

Spokojená malá zákaznice,  Jitka
Jitka K.
Často se nás zákazníci ptají
  • Lékovky 1. hydrolytické třídy musí být vyrobeny z trubic 1. hydrolytické třídy (sklo Neutral nebo Pyrex/Simax) a po tvarování musí zůstat finální výrobek nadále 1. hydrolytické třídy (zkouší se vnitřní povrch obalu) – o takto vyrobeném výrobku možno říci, že se jedná o farmaceutický obal  - výrobce musí vydat certifikát na obal (lahvičky), nejen na trubice.

   V případě, že obal vyrobený z trubic 1. hydrolytické třídy není po vytvarování 1. hydrolytické třídy (vnitřní povrch) jedná se pouze o obal vyrobený z farmaceutického skla – nutno rozlišovat od farmaceutického obalu.
  • Lékovky 2. hydrolytické třídy jsou vyrobeny z trubic 3. hydrolytické třídy a jejich vnitřní povrch je upraven (zpravidla sulfonizací ) na 1. hydrolytickou třídu – tyto obaly mohou mít jiné mechanické vlastnosti (odolnost proti náhlé změně teploty, axiální pevnost apod.).
 • Lékovky a různé lahvičky používané ve farmacii pro balení kapalných léků mohou být tzv. hutní, vyráběné stejnou technologií jako např. pivní láhve, nebo tzv. trubicové, kde výchozím polotovarem jsou skleněné trubice.

  Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů?

  • Hutní lékovky jsou těžší a v plnicích objemech větších než cca 15 ml také levnější. To, že tyto lékovky jsou těžší ve srovnání s trubicovými lékovkami, je dáno větší nerovnoměrnou tloušťkou stěny, což však nutně neznamená jejich vyšší pevnost. Nerovnoměrné rozložení tloušťky stěny v těle a dně lékovky může naopak v některých případech snížit jejich mechanickou pevnost a také může vést k problémům při optické kontrole plnění u farmaceutických výrobců. Pro výrobu syringes a cartriges jsou zcela nevhodné, neboť ty požadují minimální rozměrové tolerance, čehož touto výrobní technologií nelze dosáhnout.
  • Trubicové lékovky je možno vyrobit i pro velmi malé plnicí objemy (od 2 ml) a pro tyto malé plnicí objemy (cca do 15 ml) jsou také levnější ve srovnání s lékovkami hutními. Jejich rovnoměrné rozložení tloušťky stěny umožňuje bezproblémovou kontrolu rozměrových parametrů i kvality skla pomocí optických kamer, jak u výrobce těchto lékovek, tak u farmaceutických výrobců při plnění lékovky.