BIOVETA a.s.

1918 až 2018 - STO LET ÚSPĚŠNÉHO VÝROBCE ŠIROKÉ ŠKÁLY VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Akciová společnost Bioveta, člen skupiny Bioveta Holding, se řadí mezi nejvýznamnější výrobce veterinárních imunobiologických a farmaceutických přípravků v České republice. Do jejího portfolia patří veterinární léčiva například pro psy, kočky, koně, skot, prasata či drůbež, ale také přípravky určené pro diagnostiku, prevenci a léčbu onemocnění všech druhů a kategorií hospodářských a domácích zvířat. S novými projekty, aktuálním postavením firmy na trhu i plánovanými obchodními aktivitami v nejbližším období seznámil redakci časopisu Svět zdravotnictví zástupce ředitele společnosti MVDr. Vladimír Vrzal, CSc.

Společnost Bioveta, a.s., splňuje základní standardy evropského výrobce veterinárních biopreparátů a léčiv. Znamená to zodpovědnost na straně jedné, ale také nutnost plnit i nadále dané předpisy a stále se zvyšující zákonné nároky. Jak byste zhodnotil uplynulých dvanáct měsíců, plní firma své cíle, zaznamenali jste nějaký výrazný úspěch v oblasti vývoje nových preparátů a podobně?

Výroba veterinárních biopreparátů a farmaceutických přípravků musí být prováděna v souladu s nejnovějšími nařízeními a zákonnými směrnicemi pro tuto činnost. Obecně to znamená, že se Bioveta, a.s. 1918 až 2018 STO LET ÚSPĚŠNÉHO VÝROBCE ŠIROKÉ ŠKÁLY VETERINÁRNÍCH PŘÍPRAVKŮ 32 Svět zdravotnictví 1 / 2018 SONDY musí vyrábět v souladu s SVP (správnou výrobní praxí), v laboratořích se pracuje podle SLP (správné laboratorní praxe), ověřování na zvířatech je prováděno podle postupů SKP (správné klinické praxe), distribuce probíhá podle správné distribuční praxe atd. Všechna tato nařízení a předpisy nutí výrobce při výrobě, výzkumu a vývoji a distribuci dodržovat vysoký evropský standard a minimalizovat nekvalitní výrobu. Dodržování tohoto standardu je kontrolováno nejen ze strany tuzemského Ústavu pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, ale i například Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze, neboť v registračním procesu je v současné době i humánní přípravek Candivac. Bioveta, a.s., je exportní firma, proto jsou zde časté i externí audity od našich odběratelů – z USA (USDA), z Turecka, Egypta, prakticky ze všech zemí, kam vyvážíme naše výrobky – celkem je jich asi 70.
Za posledních dvanáct měsíců došlo při stále stoupajících tržbách k určité konsolidaci naší společnosti. Byla personálně značně posílena (v současné době má cca 750 zaměstnanců), zprovozněním nových výrobních pavilonů (Bioveta Novelty Hall, Bioveta Packaging Hall) došlo k rozšíření výroby a byla vybudována dvě nová parkoviště v bezprostřední blízkosti firmy. To vše přispělo nejen k navýšení produkce, ale i ke zvýšení spokojenosti našich zaměstnanců.
Z výrobních novinek poslední doby bych jmenoval například injekční roztok pro sedaci zvířat Nalgosed 10 mg/ml, přípravky Equimoxin, Equistrong a Equiverm pro kompletní odčervení koní, injekční suspenzi určenou k prevenci parvovirového onemocnění u štěňat Biocan Novel Puppy, Cotrimazin Bioveta jako potencovaný sulfonamidový přípravek pro koně a spoustu dalších, nových přípravků. O našich novinkách pravidelně informujeme prostřednictvím časopisu Bioveta News, který je určen především všem našim veterinárním lékařům a distribuuje se i v cizojazyčných verzích pro naše zahraniční odběratele.

Pilířem produkční části firmy je veterinární úsek. Jaké léčebné preparáty, vitamínové doplňky nebo dezinfekční přípravky byste zařadil mezi v současné době nejžádanější?

Ve svém výrobním portfoliu má v současné době Bioveta, a.s., okolo 160 různých přípravků pro diagnostiku, prevenci a léčbu onemocnění hospodářských a domácích zvířat. Mezi nejvýznamnější produkty Biovety, a.s., patří vakcína proti vzteklině k orální imunizaci lišek pod obchodním názvem Lysvulpen a dále pak ucelené řady vakcín pro imunizaci domácích a hospodářských zvířat. Jedná se o vakcíny k prevenci nejzávažnějších infekčních onemocnění psů řady Biocan Novel, k prevenci nejzávažnějších infekčních onemocnění koček řady Biofel, k prevenci infekčních onemocnění skotu řady BioBos, k prevenci infekčních onemocnění koní řady BioEquin, k prevenci infekčních onemocnění prasat řady BioSuis, k prevenci nejzávažnějších mykotických onemocnění skotu řady Trichoben a celá skupina dalších významných přípravků k ochraně zdraví zvířat. Zde mohu jmenovat farmaceutické přípravky hormonální, antibiotické, antimastitidní a jiné. Mimo to provádí Bioveta, a.s., smluvní výrobu pro světové společnosti, zde jde kupříkladu o přípravek k prevenci lymské boreliózy psů pod názvem Merilym 3 pro společnost Merial, přípravek k prevenci infekčních onemocnění psů pod názvem Versican pro společnost Zoetis, přípravek k prevenci infekčních onemocnění skotu pod názvem Bovalto pro společnost Merial a další smluvní výroby.

Skot, koně, ale i další hospodářská zvířata jsou dnes často chována z velké části roku či celoročně na pastvinách nebo v otevřených výbězích. Změnila se s prostředím i potřeba léčby a ochrany zvířat – například proti jiným druhům cizopasníků či parazitů, případně jsou třeba jiné typy vitamínové výživy a podobně?

Prevence a terapie parazitárních onemocnění jsou zvláště důležité u koní, psů a koček. Zvládání pastevních endoparazitóz a jejich prevence je jedním ze základních pilířů koňské medicíny. Před použitím antiparazitik by mělo být provedeno důkladné koprologické vyšetření a k jednotlivým chovům a zvířatům by mělo být přistupováno individuálně. V případě, že daný přípravek již není u zvířat dostatečně účinný, je potřeba ho vyměnit za jiný, s jinou farmaceuticky účinnou látkou. Pro koně vyrábí Bioveta, a.s., antiparazitární přípravky Equimoxin (účinná látka moxidektin), Equistrong (účinná látka pyrantel), Equiverm (účinné látky ivermektin a praziquantel). Tyto preparáty jsou podávány ve formě past, což umožňuje přesné dávkování a snadnou aplikaci koním. Smysluplnou rotací těchto přípravků jsou zvířata chráněna prakticky proti všem nejběžnějším parazitům.
Pro psy a kočky vyrábíme osvědčené přípravky Caniverm tbl., Caniverm oral paste, Caniverm Forte tbl., Caniverm Mite tbl. Obsahují farmakologicky účinné látky fenbendazol, pyrantel a praziquantel, které spolehlivě zbaví parazitů každého psa či kočku. Velmi důležité jsou samozřejmě i insekticidní a repelentní přípravky, zejména proti blechám a klíšťatům. Tito cizopasníci mohou být zdrojem celé řady různých nemocí. Proti nim vyrábíme přípravky pod obchodními názvy např. Biokill, Fipron, Green repelent a další.

Zákazníci najdou ve vašem sortimentu biopreparáty, léčiva a doplňky výživy nejen pro určité druhy zvířat, ale také na určité druhy zdravotních problémů. Jak postupujete například při vyvíjení přípravků na léčbu mastitidy dojnic – čím je toto onemocnění způsobeno a jak obtížná je léčba?

Mastitidy dojnic jsou dnes ve světě zařazovány k produkčním nemocem, neboť úzce souvisejí s produkcí mléka, ovlivňují jak výši, tak kvalitu produkce a navíc i zdraví člověka. Jejich účinná léčba je proto významnou součástí prevence výrobních ztrát. Mastitidy jsou způsobované celou řadou patogenních mikroorganismů. Moderní terapie mastitid respektuje klasické metody symptomatické a podpůrné léčby, ale orientuje se především na kauzální léčbu aplikací vhodných antibiotik, popřípadě sulfonamidů, výjimečně i kombinovaných preparátů. Jejich volba se řídí citlivostí původců. Léčba se provádí jednak v průběhu laktace – to platí pro všechny nově vzniklé případy akutních mastitid –, a jednak se mastitidy léčí v době stání nasucho, to je v období mimo laktaci. Bioveta má ve svém sortimentu antibiotické přípravky pod obchodními názvy mimo jiné Gamaret susp., Intramar LC susp., Lineomam LC susp. Tyto mají rozdílné antibiotické složení a umožňují dle citlivosti zárodků léčbu mastitid v laktaci či zaprahlosti. Další přípravky na léčbu mastitid jsou ve vývoji. K problematice mastitid patří i ošetřování vemena, pro tento účel máme účinný přípravek Profymast emulsio. Pro včasnou diagnostiku mastitid vyrábíme přípravek Mastitis N a Mastitis NK. Pro prevenci mastitid v současné době vyvíjíme zcela unikátní vakcínu. V případě úspěšného vývoje by zavedení této vakcíny do výroby znamenalo zcela zásadní obrat v prevenci mastitid u skotu.

Širokým tématem je také obor anestezie zvířat. V této oblasti spolupracujete nyní se zoologickou zahradou v Liberci. Máte také v nabídce nový anestetický přípravek – v čem tkví jeho přednosti?

Nedávno byl uveden na trh přípravek Nalgosed, který obsahuje účinnou látku butorfanol, což je opioidní, centrálně působící analgetikum. Nejběžnější indikací je prohloubení analgezie, například v případě chirurgických zákroků koní, psů nebo koček. Nalgosed též výrazně usnadňuje provádění diagnostických úkonů a manipulaci s těmito druhy zvířat. Pro navození celkové anestezie jsou k dispozici přípravky Narkamon 50 mg/ml a Rometar 20 mg/ml. Zcela unikátní je přípravek Xylased 100 mg/ml, který je možno používat pro distanční anestezii především u skotu a pro anestezii zvířat v zoologických zahradách. Můžeme konstatovat, že v celé Evropě je tento přípravek z produkce Biovety nenahraditelný.

Image 2

Důležitou složkou produktového portfolia firmy jsou vakcíny, zřejmě nejznámější vakcínou z vaší produkce je preparát proti vzteklině. Plánujete výrobu vakcíny proti prasečí chřipce, vývojovými fázemi prochází také humánní vakcína proti lymské borelióze – jde o výjimečné preparáty. Čím se liší vakcína proti prasečí chřipce od zatím existujících produktů? A v jaké fázi je vývoj vakcíny proti borelióze?

Z pohledu produktového portfolia firmy je produkce vakcín finančně nejvýznamnější. V dřívějších dobách byla zcela dominantní, ale nyní začíná být finančně zajímavá i produkce farmaceutických přípravků. Je to zcela v pořádku a v souladu s filozofií naší firmy. Produkce vakcín, zejména pro velká zvířata, podléhá různým výkyvům (zákaz vakcinace proti Aujeszkyho chorobě, proti moru prasat apod.). Výroba farmaceutických přípravků pak napomáhá tyto výkyvy vykrývat (podnik není ekonomicky závislý pouze na jednom druhu produkce). Vakcína proti chřipce prasat obsahuje čtyři výrobní kmeny, z nichž jeden je humánního původu. Je zcela reálný předpoklad, že tyto výrobní kmeny zcela pokryjí epizootologickou situaci ve výskytu chřipky v terénních podmínkách a naše vakcína proti chřipce bude v praxi vysoce účinná. V současné době vyrábí Bioveta, a.s., moderní vakcínu proti lymské borelióze psů Borrelym 3. Svým složením (obsahuje sérovary tří patogenních borelií na evropském kontinentě – B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii a B. garinii) je v Evropě proti tomuto onemocnění vysoce účinná. Přesto Bioveta, a.s., vyvíjí novou vakcínu proti lymské borelióze. Jedná se o rekombinantní vakcínu obsahující chimerický protein rOspC a chimerické rOspA proteiny všech tří významných sérovarů borelií. V současné době má Bioveta, a.s., dostatečné personální i přístrojové vybavení pro splnění tohoto úkolu. Výrobní kmeny jsou přitom shodné jak pro humánní, tak i pro veterinární formu vakcíny. Výsledná vakcína bude mít výrazné přednosti oproti stávající formě vakcíny proti lymské borelióze. A to především vyšší čistotu účinné látky, nižší procento nežádoucích reakcí po aplikaci a standardní moderní výrobu produkce.

Image 3

S tím souvisí také aktuální rozšíření firmy o centrum výzkumu a vývoje. O jak vysokou investici se jedná?

V květnu roku 2016 zahájila Bioveta, a.s., výstavbu nové víceúčelové haly s názvem Centrum výzkumu a vývoje virových vakcín. Jde o moderní čtyřpodlažní budovu, která zahrnuje prostory pro mytí laboratorního skla, přípravnu kultivačních médií, prostory pro výzkum a výrobu virových přípravků včetně vývoje a výroby moderních virových vakcín pro koně a pro drůbež. Budova byla dokončena a zprovozněna v pololetí roku 2017 a stála cca 220 milionů korun.

Bioveta, a.s., je známa příjemným a vysoce profesionálním přístupem k zákazníkům. Co vše patří ke klientským službám? Jaká je vaše strategie pro udržení zákazníků a získávání nových?

Mezi naše hlavní zásady patří produkce kvalitních přípravků za přijatelnou cenu. Nabízet co nejširší výrobní portfolio, aby náš zákazník mohl zabezpečit své chovatelské a veterinární potřeby výhradně prostředky z Biovety, a.s. Nabízíme možnost konzultací problémů v chovech s našimi profesionálními pracovníky, možnost sledování imunitního stavu zvířat po aplikaci našich přípravků, odběr vzorků přímo z chovů pro výrobu autogenních vakcín a další formy úzké spolupráce. Nikdy své partnery nenecháme v nouzi.A jako odměnu za odběr našich přípravků máme promyšlený systém různých bonusů, od posezení ve vinném sklepě až po let nadzvukovou stíhačkou. Pro zahraniční zákazníky pořádáme při mezinárodních veterinárních veletrzích odborné semináře, na nichž se mohou setkat s našimi odborníky, prodiskutovat otázky kolem použití našich přípravků, dozvědí se v předstihu o produktech, které půjdou v dohledné době do prodeje. Tyto akce jsou našimi zákazníky vysoce ceněny.

V roce 2014 překročily tržby společnosti poprvé hranici jedné miliardy korun. Můžete zmínit aktuální hospodářské výsledky, případně očekávaný vývoj pro nejbližší roky?

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2015 činily 1,373 miliardy korun. V letech 2010 až 2015 dosáhl průměrný roční růst příjmů společnosti Bioveta, a.s., přibližně 19 procent, v roce 2015 byl průměrný roční růst příjmů společnosti vyšší dokonce o 25 procent oproti roku 2014. V roce 2016 byl průměrný roční příjem společnosti 1,559 miliardy korun a byl tak o 11 procent vyšší oproti roku 2015. V tomto nastoleném pozitivním trendu jsme odhodláni i nadále pokračovat.

Svět zdravotnictví 1/2018