Znalecké posudky pro obor sklo

Provádím znalecké posudky pro obor sklo s hlavním zaměřením: ploché a stavební sklo.

kontakt: Ing. Milan Vích, CSc.
soudní znalec pro obor sklo, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové 
ze dne 7.3.1997, Spr. 1435/96.
telefon: +420 495 523 287
e-mail: milan@obalycr.cz